سامره نوشت

۱ مطلب با موضوع «آثار منتشر شده در حوزه ... :: اسلام و اندیشه سیاسی» ثبت شده است

در دوران دانشجویی، من و چند تن از دانشجویان، به همراه یکی از اساتید محترم گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل -جناب آقای دکتر محمدحسن اسماعیلی سنگری- کتابی نوشتیم تحت عنوان «اسلام معاصر و گفتمان روابط بین الملل». فصل هفتم این کتاب به مقاله مشترک بنده حقیر و استاد گرامی اختصاص یافته است، تحت عنوان «بررسی تطبیقی مفهوم "امت و امامت" از منظر امام خمینی ره و دکتر شریعتی». 

۰ نظر 28 May 16 ، 05:34