سامره نوشت

۲ مطلب با موضوع «آثار منتشر شده در حوزه ... :: روابط ایران و آمریکا» ثبت شده است


چکیده
با در نظر گرفتن بیش از سه دهه تنش آشکار بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، هدف از این نوشتار، بررسی پیامد سیاست خارجی اعتدال گرا بر روابط دو کشور می باشد. نگارندگان درصددند با استفاده از نظریه واقع گرایی نو کلاسیک، به این پرسش پاسخ دهند که؛ سیاست خارجی اعتدال گرا چه تاثیری بر روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر جای خواهد گذاشت؟ روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری نیز به سبک کتابخانه ای است. به نظر می رسد؛ سیاست های اعتدال گرایانه دولت مردان یازدهم، اگرچه منجر به گسترش نفوذ منطقه ای ایران خواهد شد، اما بر روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تاثیر چندانی نخواهد گذاشت. با اینحال در صورت وقوع توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5، کاهش موقت سطح تنش میان دو کشور محتمل خواهد بود اما به دلایلی چون هویت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که منافع و امنیت ملی ایالات متحده را به چالش می کشد، وجود بازیگران بین المللی و منطقه ای که منافع شان در گرو تداوم تنش بین ایران و آمریکا می باشد و نهایتاً تحت تاثیر عوامل داخلی ایالات متحده، احتمالاً جمهوری اسلامی ایران در دوره اعتدال گرایان نیز از سوی این کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت که این امر افزایش تنش میان دو کشور را در آینده نزدیک در پی خواهد داشت.
کلیدواژگان
واقع گرایی نو کلاسیک؛ سیاست خارجی اعتدال گرا؛ جمهوری اسلامی ایران؛ ایالات متحده آمریکا


متن کامل مقاله (+)
۰ نظر 15 May 16 ، 14:24

Abstract

The interwoven relations of the two longstanding strategic allies is still continuing after the lapse of thirty-six years of the Islamic Revolution of Iran and have occupied the minds of many political thinkers from the past years to the present time and have forced them to investigate the causes of the continuing tensions between Iran and the United States of America. However, this study aims at investigating the role of culture and identity in the bilateral relations of the two countries. The author tries to answer this question by using the theory of Constructivism stating that how culture and identity affect the relations between Iran and the United States of America. Besides, the required data were collected through library references and the research is a descriptive – analytical case. It seems that culture and identity because of playing an important role in the definition of "self", "other" and "interests" of the Islamic Republic of Iran and the United States of America, can be considered as one of the main reasons for the continuing tension between the two countries. The findings show that, cultural values and the identity components of the Islamic Republic of Iran have challenged the unclaimed domination of the United States of America and have affected the national interests and the security of this country through. Accordingly, the United States of America in the past thirty-six years has been challenging with Islamic Republic of Iran.

Full Text (+)

۰ نظر 15 May 16 ، 14:19